GEOTEST
Geologia, geotècnia i
serveis científico-tècnics

Fonaments Phi+Cohesió
(Càlcul de la capacitat portant)
Obra
     
Àngle intern  
f
Cohesió  
C
Tn/m2
 
CAQUOT
     
Densitat sota fonament  
g
Tn/m3
Densitat sobre fonament  
gi
Tn/m3
Àrea fonament (2B2)  
A
m2
Perímetre sabata (2Bx4)  
P
m
Empotrament  
h
m
Factor de seguretat  
F
 
BUISMAN
Sabata d'amplada B i llargada indefinida
     
Amplada  
2B
m
Cota terreny  
c1
m
Cota fonament  
c2
m
Factor de seguretat  
F
 
   


GEO3
Prospecció geofísica
i cartografia temàtica


DRYAS
Medi Ambient, hidrogeologia
i Riscos Naturals


SOFTWARE
Full de cālcul per determinar la capacitat portant d'un terreny coneixent els parāmetres de tall del mateix.