AQUATECA
Aquateca

El registre hídric d'Andorra, canvi climàtic i incidència antròpica

——

El projecte Aquateca es basa en un mostreig aleatori en l'espai i en el temps de les aigües superficials i subterrànies del Principat d'Andorra.

L'objectiu principal que persegueix és el de disposar d'un magatzem hídric que serveixi de base de dades per a qualsevol projecte local o internacional en l'àmbit del medi ambient, salut ambiental, climatologia i hidrologia superficial o subterrània.


Manual Servidor MapesACCÉS MAPACOL·LABORADORS

CAS D'ESTUDI: FONT D'ARINSAL

 
Fundació Marcel Chevalier

EARTH SCIENCES
 FOUNDATION