skip to Main Content

1) Indústria

 • Pedreres, tarteres, graveres i mineria a cel obert
 • Abocadors de qualsevol tipus de residu

2) Agricultura

 • Transformacions de l’ús del sòl que impliquin eliminació de la coberta vegetal natural
 • Drenatges

3) Infrastructures

 • Instal·lacions aèries i soterrades de transport d’energia elèctrica
 • Construcció i/o ampliació de carreteres
 • Excavació de túnels i edificació de ponts i viaductes
 • Construcció de xarxes de transport ni viàries
 • Construcció d’aeròdroms
 • Preses i altres instal·lacions destinades a retenir l’aigua, desviar-la o emmagatzemar-la per a qualsevol utilització
 • Obres de canalització i prevenció d’inundacions, desviació o regularització o remodelació de cursos d’aigua
 • Obres de transport d’aigua potable o residual en zones naturals
 • Construcció o remodelació de camins rurals o pistes forestals

4) Urbanització

 • Plans parcials i especials
 • Projectes d’urbanització

5) Lleure

 • Pistes de curses i proves d’automòbils i motocicletes
 • Pistes d’esquí alpí, nòrdic o altres, instal·lació de remuntadors i telefèrics i construccions i infrastructures associades
 • Campaments permanents per a tendes de campanya i caravanes quan impliquin una modificació de l’estat actual del terreny
 • Camps de golf o d’activitats d’aventura
 • Parcs temàtics
Back To Top