skip to Main Content
geomed

Empresa de serveis el dels camps de la Geotècnia, Geofísica, Mineria, Medi Ambient i Instrumentació.

Geoterna SL

Consultoria tècnica i científica

Geoterna Pirineus SLU

Consultoria geològica i geotècnica

Tècniques Geofísiques és un consulting d’enginyeria d’àmbit nacional, creat per professionals amb més de 30 anys d’experiència en el sector i dotat amb les últimes tecnologies en investigació i control del subsòl. Són especialistes en ciències de la terra, principalment en l’aplicació de mètodes geofísics per l’exploració del subsòl.

Empresa de base científica que incorpora i genera noves metodologies. Preten definir l’estructura del subsòl i dels materials d’enginyeria sense utilitzar tècniques destructives, utilitza mètodes geofísics innovadors que aporten una alta productivitat i qualitat.

Les aplicacions pràctiques de la geologia en les àrees d’enginyeria, arquitectura i urbanisme, reunides al voltant de la Geotècnia, són la principal àrea de desenvolupament d’ASG.

G3 Desenvolupament territorial és una empresa de serveis tècnics que té per objecte l’assessorament a persones físiques, empreses privades i administracions, en diferents aspectes de desenvolupament integral del territori.

TERRATEC va ser fundada al 1989 pel Dr Dietmar Kopp i Brauch Klaus, amb 26 anys i 17 anys d’experiència, respectivament. Des de llavors, TERRATEC ha prestat serveis geofísics, incloent la interpretació geològica prospecció de minerals i aigua.

Back To Top