skip to Main Content

La nostra activitat es centra en:

▪ Prospecció de superfície (cartografia temàtica)
▪ Prospecció geofísica del subsòl
▪ Prospecció geomecànica del subsòl
▪ Prospecció hidrogeològica del subsòl
▪ Servei de base de dades del subsòl
▪ Servei d’assessorament i peritatges

Per tal de dur a terme els estudis:

▪ Estudis geològics i geofísics
▪ Estudis geotècnics i geotermia
▪ Estudis d’impacte ambiental i contaminació de sòls i acústica
▪ Estudis hidrogeològics i contaminació aigües subterrànies
▪ Estudis de risc geomorfològic i peritacions
▪ Estudis d’ordenació del territori (SIG)
▪ Estudis de susceptibilitat arqueològica i paleontològica

Mitjançant la modelització del terreny en:

▪ Models digitals del terreny
▪ Models geofísics del subsòl
▪ Models geològics del subsòl
▪ Modelització del comportament geomecànic del subsòl
▪ Sistemes d’informació geogràfica
▪ Modelització d’aqüífers

Enfocats a recolzar els projectes de:

▪ Desmunts en terres i roca, estabilització de vessants
▪ Fonamentació d’edificis i infrastructures
▪ Rebaix del nivell freàtic de desmunts
▪ Reducció del risc geomorfològic
▪ Reducció dels impactes ambientals
▪ Captació i protecció d’aigües

El personal que desenvolupa aquestes tasques és:

▪ Baró Tomàs, Pere
▪ Echeverria Moreno, Anna
▪ Michels Godesar, Teresa
▪ Ros i Visús, Xavier
▪ Turu i Michels, Valentí (Director Tècnic)

Ens podeu trobar a:

Carrer Dr. Nequi 4, 1er-3a
Andorra la Vella, Principat d’Andorra
Codi Postal: AD500
Telèfon i fax: 321815 – 820323
Correu electrònic: igeotest@myp.ad

Back To Top