skip to Main Content

PROSPECCÓ GEOFÍSICA I CARTOGRAFIA TEMÀTICA

Per a l’estudi del subsòl es pot recórrer a mètodes de prospecció directes i/o indirectes. Els mètodes directes (sondatges mecànics, cates mecàniques, etc…) poden donar una informació de gran resolució però puntual, mentre que els mètodes indirectes (sondatges elèctrics verticals, sísmica de refracció, calicates elèctriques, etc..) poden donar una informació més extensa però amb menys resolució. Sovint la combinació dels mètodes directes i els indirectes donen un bon resultat, des del punt de vista qualitat/preu/temps.

Es porta des del 1994 desenvolupant la combinació dels mètodes directes i indirectes amb GEOTERNA Geòlegs Consultors.

Som distribuidors autoritzats de ZZ Resistivity Imaging Pty. Ltd.

Back To Top