skip to Main Content

L’empresa IGEOTEST Andorra inicia la seva tasca empresarial al Principat al 1997, i va treballar els anys 1997 i 1998 amb col.laboració d’ IGEOTEST Girona realitzant tasques de prospecció del subsòl i redacció d’estudis geotècnics.
En el decurs del 1999 IGEOTEST Andorra amplia el seu àmbit d’actuació en realitzar estudis d’impacte ambiental i de risc geomorfològic. Donada la creixent demanda d’aquesta tipologia d’estudis IGEOTEST Andorra crea un departament específic (DRYAS) per a l’estudi del medi natural des del seu vessant de risc i mediambiental.

Per altra banda la constant experimentació en els mètodes de prospecció del subsòl i la seva caracterització geomecànica (DEVINCENZI i TURU, 1999; TURU 2000), ha propiciat la formació d’un grup de treball amb GEOTERNA Geòlegs Consultors que promou la combinació dels mètodes directes de prospecció amb els indirectes. Així doncs a finals del 2000 es crea el departament GEO3 que és el que realitza les prospeccions del subsòl per a la realització dels estudis del subsòl d’IGEOTEST Andorra.

L’augment en l’especialització dels estudis de risc geomorfològic i en impactes de medi ambient, ha portat al departament de DRYAS a ser més pluridisciplinar i col.laborar amb el despatx d’enginyeria PROTERRA des del 2000.

Finalment al 2001 IGEOTEST Andorra i IGEOTEST Girona deixen de presentar interessos comuns, i es consoliden els tres departaments que presenta actualment IGEOTEST SL, que són: DRYAS, GEO3 i GEOTEST amb els següents àmbits d’estudi:

GEOTEST: Prospecció del subsòl amb mètodes directes.
GEO3: Prospecció del subsòl amb mètodes indirectes.
DRYAS: Estudis d’impacte ambiental, risc geomorfològic, contaminació de sòls i aigües, estudis hidrogeològics, estudis sonomètrics i de fuites de calor, paleontologia i assessoraments científico tècnics.

El constant augment d’estudis del medi natural que el mercat està demanant comporta que al 2002 DRYAS presenti quatre seccions dins del departament, que són DRYAS medi ambient, DRYAS risc geomorfològic, DRYAS hidrogeologia i DRYAS científico-tècnic.

La important adquisició de dades del subsòl ha motivat la promoció i creació de la Fundació Privada Marcel Chevalier al 2003, per tal de fer públics els resultats de l’activitat R+D+I de l’empresa amb una vocació ètica i cívica amb la societat civil (El mapa geològic d’Andorra, un projecte amb història).

Al 2008 Igeotest aposta per ser tecnològicament capdavantera en la prospecció dels recursos hídrics del subsòl; fet que ha portat a l’empresa a la internacionalització del servei amb el recolzament del programa de finançament privilegiat del M.I. Govern d’Andorra.

El camí per aconseguir l’excel·lència ha portat l’empresa a participar com a pèrit en diversos judicis amb problemàtiques de caire geològic-geotècnic, de contaminació i en desastres naturals.

Evolucio Igeotest
Back To Top