skip to Main Content

Al present gràfic es pot veure quina ha estat la desviació que s’ha pogut constatar a les obres, entre els models geològics interpretats i els trobats un cop fets els desmunts. Aquestes desviacions donen les suficients dades com per estimar que el grau d’encert tendeix a situar-se per sobre del 97% del volum de les prospeccions efectuades per any de prospecció.

EFICIÈNCIA DE LA PROSPECCIÓ DEL SUBSÒL

Donat que cada any s’ha efectuat una combinació de mètodes diferent, es pot veure quina és la combinació de mètodes més adient per aconseguir la màxima eficàcia. No obstant a partir del 2009 la major part de les prospeccions són de hidrogeofisíca (MRS) que comporten un grau d’encert molt elevat.

Any SMD+T SMD DPSH SMT+DPSH SEV TM+SEV SR SEV+SR MRS Éxit
1995 97,2%
1996 98,2%
1997 97,0%
1998 97,6%
1999 97,0%
2000 92,6%
2001 96,6%
2002 99,1%
2003 99,2%
2004 94,2%
2005 90,6%
2006 91,6%
2007 97,4%
2008 95,1%
2009 100%
2010 95,5%
2011 100%
2012 100%

 

Mètodes indirectes

PS+M : Pseudoseccions + modelització sísmica
TM : Tomografia elèctrica
SEV : Sondatge elèctric vertical
SR : Sísmica de refracció

Mètodes directes

SDM+T : Sondatge amb testimoniatge manual
SMT : Sondatges amb mostreig de terreny
DPSH : Penetròmetre dinàmic continu

Back To Top