skip to Main Content

Des de les primeres prospeccions efectuades ja al 1994, s’ha pogut determinar com varia la freqüència de les desviacions. La tendència és el d’una funció exponencial assimptòtica fins un valor residual de risc, però que mai és zero.

El valor del greuge més freqüent produït per les desviacions en el decurs dels nou anys d’activitat es situa al voltant dels 40.000 €, essent el valor màxim assolit sis cops superior a la mitja mentre el valor mínim ha estat de 1.000 €.

Back To Top