skip to Main Content
Fonaments Phi+Cohesió
(Càlcul de la capacitat portant)
Obra:
     
Àngle intern  
Ø
  0,00
 
Cohesió  
C
  0,00
 Tn/m²
Factor b  
b
  0,40
 
 
CAQUOT
     
Densitat sota  
ϒ
  0,00
 Tn/m²
Densitat sobre  
yt
  0,00
 Tn/m²
Àrea fonament  
A
  0,00
 m²
Perímetre  
P
  0,00
 m
Empotrament  
h
  0,00
 m
F (yt)  
S13
  0,28
 
F (yt)  
S2
  1,00
 
F (yt)  
S2'
  1,00
 
Pressió d'enfonsament  
Pr
  nan
 Tn/m²
Factor de seguretat  
F
  0,00
 
Pressió admissible  
Qa
  nan
 Tn/m²
Càrrega de treball sól  
  nan
 Kg/cm²
 
BUISMAN
Sabata d'amplada B i llargada indefinida
     
Amplada  
B
  0,00
 m
Cota terreny  
c1
  0,00
 m
Cota fonament  
c2
  0,00
 m
Pressió terres  
Po
  0,00
 Tn/m²
Funció de yt  
Vo = S2
  1,00
 
Funció de yt  
Vc=(S2-1)/Tgyt
  inf
 
Funció de yt  
Vg=S13/2
  0,14
 
Pressió d'enfonsament  
Pr
  nan
 Tn/m²
Factor de seguretat  
F
  0,00
 
Pressió admissible  
Pr
  nan
 Tn/m²/ml
Pressió admissible  
Qa
  nan
 Kg/cm²
 
Back To Top